اجرای طرح پایش ضربتی اورژانس دانشکده علوم پزشکی آبادان

بر اساس دستورالعملل سازمان اورژانس کشور، طرح پایش ضربتی اورژانس دانشکده علوم پزشکی آبادان با حضور کارشناسان مربوطه در محورهای پنج گانه شرح داده شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان، این طرح به منظور بهبود کیفیت و ارتقای خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در پنج محور مدیریت، کارکنان، پایگاه های اورژانس 115، حوزه نقلیه، آمبولانس ها و آموزش پرسنل عملیاتی،تدوین و دنبال می شود.

در این طرح بازدیدها از پایگاه های اورژانس آبادان و خرمشهر ، آمبولانس ها این پایگاه ها، تجهیزات و کارکنان در یک بازه زمانی تعیین شده پایش و بررسی شد و قرار است کارشناسان مربوطه نتایج این پایش ها و بازخوردهای آن را به صورت مکتوب و مستند گزارش کنند.

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.