اتوبوس آمبولانس ملی 

اولین اتوبوس آمبولانس ملی امروز (دوشنبه 11مرداد) با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور رونمایی شد.

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

اتوبوس آمبولانس ملی

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.