بهبود کیفیت و استانداردسازی بیمارستانها در حوادث CBRNE

نشست کمیته پدافند شیمیایی، مدیریت مسمومیت و تهدیدات در نظام سلامت با حضور اساتید برجسته سم شناسی بالینی با موضوع اعتبار بخشی و استاندارد سازی بیمارستان هایCBRNE (حوادث زیستی، شیمیایی، پرتویی، هسته ای و انفجاری) برگزار شد.

 

مرکز اطلاع رسانی اورژانس کشور، اعتبار بخشی بیمارستانی فرایند ارزشیابی سیستماتیک و تعیین اعتبار بیمارستانی با استفاده از استاندارد های مطلوب که سبب افزایش سطح آمادگی بیمارستانها در مقابله با حوادث CBRNE از مهمترین اهداف این نشست بود.

همچین راهبردهای مناسب برای بهبود کیفیت خدمات سلامت، کاهش خطای پزشکی، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و نیز مبحث مسمومیت با متانول، آنتی دوت مربوطه و شیوه کاهش و کنترل این اپیدمی بررسی شد.

در این نشست با توجه به اهمیت موضوع درمان در این حوزه بر تشکیل جلسات کارشناسی با صاحبان این فن در کمترین زمان ممکن تاکید شد.

 

 حوادث CBRNE به حوادث زیستی، شیمیایی، پرتویی، هسته ای و انفجاری گفته می شود.

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.