تقدير رئيس قرارگاه پشتيبانى طرح شهيد سليمانى از همكارى و همراهى شهردار و مجموعه شهردارى تهران در كنترل انتقال ويروس كرونا

دكتر پيرحسين كوليوند رئيس قرارگاه پشتيبانى طرح شهيد سليمانى در پيامى از همكارى و همراهى دكتر پيروز حناچى شهردار تهران، كليه بخش‌های مختلف شهرداری و همچنين مجموعه‌ی شهر سالم شهرداری تهران که در این طرح مهم برای کاهش انتقال ویروس كرونا مشارکت داشتند تقدير كرد.   متن پيام به شرح زير است:   بسمه تعالی جناب آقای دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران مبارزه با ویروس عالم‌گیر کرونا، به فرجام نمی‌رسد …
ادامه مطلب

ما را دنبال کنید

@EMSnews115