آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژنس کشور در لرستان

به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر، همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح شد.

 

رئیس سازمان اورژانس کشور، قبل از آغاز آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژنس کشور، از مراکز واکسیناسیون خرم آباد هم بازدید کرد.

وی همچنین، با حضور در گلزار شهدای لرستان از مقام شامخ شهدای این استان تجلیل کرد.

 

مراسم بهره برداری از 69 پروژه در لرستان

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با حضور کولیوند و نمکی به بهره برداری می رسد

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با حضور کولیوند و نمکی به بهره برداری می رسد

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژانس کشور در لرستان

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژانس کشور در لرستان

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژانس کشور در لرستان

 

 افتتاح 69 طرح در 15 استان کشور با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور ۲۹ تیر ۰۰ آخرین اخبار ، مهمترین خبر ، اخبار پربازدید 69 پروژه اورژانس کشور در 15 استان امروز سه شنبه، 29 تیر به صورت همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، این طرح ها در استان های اراک، اسفراین، ایلام، تربت جام ، سمنان ، شاهرود، شیراز، کاشان، لارستان ، لرستان، مراغه، هرمزگان، همدان، جیرفت و زنجان افتتاح خواهد شد. همچنین سرویس مکان یاب از دیگر طرح های اورژانس کشور است که امروز سه شنبه، با آئین افتتاح پروژه های همزمان سازمان اورژانس کشور در لرستان

 

​​

 

​​

 

بازدید کولیوند از مراکز واکسیناسیون لرستان

 

بازدید دکتر کولیوند از مراکز واسیناسیون لرستان

 

بازدید دکتر کولیوند از مراکز واسیناسیون لرستان

 

بازدید دکتر کولیوند از مراکز واسیناسیون لرستان

 

بازدید دکتر کولیوند از مراکز واسیناسیون لرستان

 

 

دکتر کولیوند

 

حضور کولیوند در مزار شهدای لرستان

 

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.