همکاری های سازمان بهداشت جهانی با سازمان اورژانس کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور امروز دوشنبه 14 تیرماه با نماینده سازمان بهداشت جهانی دیدار و گفتگو کرد.

تجهیز امکانات اورژانس ، تهیه  بالگرد دید در شب، آموزش، اعزام افراد مسلط به زبان به کشورهای همسایه از توافقات سازمان بهداشت جهانی و سازمان اورژانس کشوربود.

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.