فیلم آماده باش اورژانس - تیر 1400

آماده باش سازمان اورژانس  کشور در مواجهه با  سیل احتمالی 

 

 

 

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.