جلسه شناسایی و کنترل سلامت بهداشتی مرزهای ایران


جلسه شناسایی و مدیریت خطرات ناشی از عزیمت مردم افغانستان به مرزهای ایران با حضور ریاست سازمان اورژانس و جمعی از مسئولین برگزار شد.


 


 

ما را دنبال کنید

@EMSnews115

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.