سیاست های کلان، اهداف و برنامه ها​​​​​​​

سازمان اورژانس کشور زیرمجموعه ای از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی درون بخشی و برون بخشی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور و خدمات آمبولانسی را برعهده دارد. این سازمان علاوه بر راهبری عملیات ملی فوریتهای پزشکی درکشور، مسئول مدیریت حوادث و بحران های حوزه سلامت، در تمامی سطوح از پیشگیری، پیش بینی، آماده سازی و مقابله تا بازیابی بعد از حوادث می باشد.​​​​​​​ نیروی انسانی متخصص، با انگیزه و کارآمد این سازمان، با بهره گیری از دانش و فناوری روزآمد در جهت آموزش، پژوهشهای کاربردی و توسعه ای، و همچنین به مدد مشارکتهای مردمی در پی نهادینه کردن فرهنگ سلامت در بین اقشار مختلف جامعه و کاهش مرگ و میر، مصدومیت ها و معلولیتهای ناشی از حوادث و فوریتهای پزشکی در کشور می باشند.
سازمان اورژانس کشور با پشتوانه تعهد، تخصص و عشق به همنوع، ارائه بهترین خدمات مطابق با استانداردهای جهانی و متناسب با نیازهای روز جامعه ایرانی اسلامی را سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است.​​​​​​​


 اهداف استراتژیک
​​​​​​​

 • تعالی در ارائه خدمات و دسترسی فراگیر، به هنگام، کارآمد و عادلانه به خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی مورد نیاز مردم

 • افزایش سطح آمادگی، تقویت زیرساخت ها و ترویج نگرش آینده نگاری در سوانح برای پیشگیری و مقابله با حوادث جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت

 • ترویج فرهنگ صداقت، همدلی، شفافیت و پاسخگویی درون و برون سازمانی

 • توسعه، ارزش گذاری و درگیرسازی سرمایه های انسانی به منظور ارائه بهترین خدمات

 • مدیریت موثر منابع به منظور افزایش رضایمندی، کسب بهترین نتایج خدمات ارائه شده و تغییر رفتار در کارکنان و جامعه

 • برنامه ریزی، نظارت و ارتقای کیفیت خدمات آمبولانسی با رویکرد حفظ ایمنی بیمار

 • ارتقای خدمات حوزه اورژانس بیمارستان ها در زمینه استانداردسازی فضای فیزیکی و نیروهای تخصصی و تکنولوژی و مدیریتعملکرد و فرآیندها

 اهداف عملیاتی:

 • کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

 • تقویت چرخه مدیریت بحران در حوادث به­میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

 • افزایش بهره مندی جمعیت شهری و روستایی از خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه

 • ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس بیمارستانی به میزان تعیین شده در برنامه های پنج ساله توسعه و پایش، نظارت و مشارکت در اعتباربخشی اورژانس­های بیمارستانی راهبردها

 • طراحی و استقرار نظام جامع سلامت در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام پیش آگاهی، آینده نگاری، پیشگیری و تاب آوری در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت حوادث و سوانح در حوزه سلامت

 • طراحی و استقرار نظام ارتقای کیفیت خدمات در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت هوشمند و هدفمند منابع در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام یکپارچه فرهنگ ارزشی در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت استراتژیک سرمایه سازمانی در حوزه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

 • ایجاد مرکزدیده بانی حوادث طبیعی و نوپدید آتی

 • تهیه پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه ها

 • تدوین برنامه توسعه فردی با محوریت گزارش میزان آمادگی نیروی انسانی و پروفایل شایستگی​​​​​​​

دکتر پیر حسین کولیوند

دکتر علی سرآبی آسیابر

دکتر حسین عرفانی

دکتر حسن نوری ساری

ریاست سازمان اورژانس کشور

معاونت توسعه مدیریت و منابع​​​​​​​

معاونت آموزش همگانی، مهارتی و اعتباربخشی​​​​​​​

معاونت فنی و عملیات