بیماریهای اورژانسی

احیای قلبی ریوی

حمله قلبی

فشار خون بالا

فشار خون پایین

افزایش قند خون

کاهش قند خون

آلرژی و شوک حساسیتی

انسداد راه هوایی

بیهوشی

تشنج

تنگی نفس

سکته مغزی

اورژانس های رفتاری

بیماری ارتفاع

اورژانس های محیطی

سرمازدگی

گرمازدگی

مسمومیت استنشاقی

مسمومیت گوارشی

مسمومیت موادمخدر

غرق شدگی

برق گرفتگی

اصول کمک های اولیه

ارزیابی بیمار و مصدوم

آشنایی با اورژانس 115

تماس با 115

جعبه کمکهای اولیه

حوادث ترافیکی

انفجار

حوادث غیرمترقبه

بهمن

زلزله

سیل

آلودگی هوا

تهدیدات بیولوژیک

تهدیدات تروریستی

تهدیدات شیمیایی

کلیات سیستم های بدن

آشنایی با سیستم های بدن

سیستم گردش خون

سیستم عصبی

سیستم تنفسی

سیستم اسکلتی

آسیب ها و صدمات

آتش سوزی

آسیب به شکم

آسیب به قفسه سینه

آسیب چشمی

آسیب سر

آسیب نخاع

دررفتگی مفاصی

آسیب اندامهای حرکتی

خونریزی

سوختگی

پانسمان و بانداژ

آتل گیری

متفرقه